سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
صبا
هر دوستی ای که طمعْ پدیدش آرد، نومیدی ازمیانش می بَرَد . [امام علی علیه السلام]